Настоящият текст урежда общите условия за ползване на сайта на Моторета Груп, както и условията за електронна търговия. Всички клиенти, ползващи сайта, автоматично се съгласяват с условията посочени в сайта.

РЕГИСТРАЦИЯ И ЛИЧНИ ДАННИ.

При регистрация и покупка на продукт от сайта на Моторета Груп, всички физически и юридически лица въвеждат лични данни, с цел обратна връзка, потвърждение на поръчка и доставка на закупените продукти. Всички получени данни в системата няма да се използват с предназначение, различно от указаното, освен ако клиента не е дал изричното си съгласие за това и няма да бъдат предоставяни на трети лица, съгласно ЗЗЛД и действащото законодателство на Република България.

Попълвайки регистрационната форма на сайта, клиентите приемат да бъдат осведомявани за важни новини и промоции от Моторета Груп.

ОБЩО ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА.

Моторета Груп дава право на всички свои клиенти да разглеждат и използват сайта с некомерсиална цел. Всички материали и текстове, публикувани на страницата са собственост на Моторета Груп и като такива са защитени от закона. Използването им извън правомощията дадени от Моторета Груп за споделяне в социалните мрежи е в разрез със закона за защита на авторските права и защита на интелектуалната собственост на Република България.

Моторета Груп си запазва правото да отказва достъп до сайта, да прекратява или редактира регистрация на клиенти, както и да отказва поръчки по свое усмотрение.

ПОРЪЧКИ И ПОТВЪРЖДЕНИЕ.

С подаване на заявката за поръчка, клиентите на сайта се съгласяват да закупят, избраните от тях продукти. При отправяне на поръчка за наш продукт, всеки клиент трябва да следва указанията на сайта за потвърждение. След въвеждане на избора на продукт и контакт за обратна връзка, клиента ще бъде отнесен към системата за плащане. Клиентите могат да плащат през системата на PayPal , да правят директен банков превод или да използват опциите за разсрочено плащане, с помощта на един от партньорите на Моторета Груп, изрично упоменати в сайта.

След получаване на заявката за покупка и извършване на плащането, Моторета Груп ще изпрати потвърждение по имейл, с пълни данни на поръчката и фактура за полученото плащане, както и информация за срока на получаване на поръчката и уникален номер за проследяване на заявката. Получаването на заявката е своеобразен договор между Моторета Груп и клиента, и това действие има правно обвързваща сила между двете страни.

ОТКАЗ ОТ ПОРЪЧКА И РЕКЛАМАЦИИ.

Клиентите имат право на отказ от направената поръчка в седем дневен срок от получаване на заявката, съгласно Закона за защита на потребителите. В случай, че плащанията са извършени през системата на PayPal или по банков път, клиента ще получи наредените средства в цял размер, респективно към сметката, от която е наредил плащането. Ако плащането е извършено посредством партньор на Моторета Груп, възстановяването на заплатените суми ще се извърши съгласно условията за отказ на поръчки от страна на партньора/посредника.

Връщане на получен продукт става за сметка на клиента. Рекламации за качеството или състоянието на продукта, могат да бъдат предявени в деня на получаване на продукта. Продукти с гаранционни повреди се изпращат до Моторета Груп за сметка на клиента, ако тези повреди не са установени в деня на получаване на продукта.

ЦЕНИ.

Всички цени, обявени на сайта на Моторета Груп са в български лева и с включен ДДС. Продуктите на Моторета Груп могат да бъдат закупени само от онлайн магазина, както и оторизирани представители на фирмата в страната, изрично упоменати в сайта. Продажбата на продукти на Моторета Груп от лица, които нямат договорни отношения с Моторета Груп е забранена. При покупка на продукт от трети лица, Моторета Груп не се обвързва в гарантиране на качеството, рекламации, следпродажбен сервиз, гаранции или цени различни от упоменатите на сайта на фирмата. Цените на продуктите не включват доставката до клиента.

ДОСТАВКА.

След потвърждение на поръчката, клиентът ще получи дата за доставка, както и уникален код, с който може да проследи поръчката си. Тъй като Моторета Груп извършва персонализирани услуги, изработката на всеки продукт е обвързан със срок на производство и доставка до 90 работни дни.

ГАРАНЦИЯ.

Моторета Груп предлага гаранция от 2 години за всеки закупен скутер. Гаранцията важи за основните компоненти на продукта: двигател, спирачки, контролер. Акумулаторът и зарядното са с гаранционен срок от 1 година. Гаранцията не важи за външни повреди по скутера, освен ако такива не са констатирани в деня на получаване на поръчката, пред доставчика.

За да упражни правото си на гаранция, клиента трябва да пази гаранционната си карта, с която да декларира повредите пред Моторета Груп или оторизиран от нея сервиз преди извършване на обстоен оглед и констатиране на причините за повредата. В случай, че повредата е причинена от неправилно ползване на продукта (съгласно Инструкциите за ползване), Моторета Груп си запазва правото да откаже искането за гаранционно покриване на щетите.

ИЗМЕНЕНИЕ.

Моторета Груп си запазва правото да поправя грешки и/или да обновява съдържанието на сайта по всяко време без уведомление, което включва и промени на стоки и цени. Тези промени няма да засягат вече направени и потвърдени поръчки, които ще се изпълняват при условията, които са били актуални към момента на потвърждаване на съответната поръчка.

Моторета Груп си запазва правото, по свое усмотрение и по всяко време, да променя, добавя или заличава части от тези Условия за ползване на сайта. Ваша е отговорността да проверявате тези Условия за ползване във всеки един момент, преди да използвате Сайта. Използвайки сайта след публикуването на промените, вие приемате и потвърждавате, че сте съгласни с тези промени в Условията за ползване. С настоящето вие се съгласявате, че всички последващи покупки се регулират от Условията за ползване, приложими до публикуването на изменените условия за ползване, а след това в съответствие с тези изменени Условия за ползване. В зависимост от изпълнението на тези Условия за ползване и всякакви техни модификации, Моторета Груп предоставя на вас („Крайния потребител”) лично, неизключително, непрехвърляемо право да влизате в и да използвате Сайта. Поръчвайки продукти от онлайн магазина или приемайки доставката на такива продукти, описани на фактурата, Вие се съгласявате да бъдете обвързан с и приемате тези Условия. Моторета Груп си запазва правото да променя тези условия, без предизвестие, по всяко време по собствено усмотрение.

За допълнителни въпроси можете да се свържете с нас на rideme@motorettagroup.com

 

error: Content is protected !!