Купи
+359 879 47 47 77

Политика за поверителност

Ние в Моторета взимаме Вашата поверителност и запазване на личните Ви данни за наш приоритет и полагаме всички усилия, за да съхраняваме и управляваме Вашата информация съгласно вътрешните ни политики и тези на приложимото право, съгласно Регламент (ЕС) 2016/679.

Настоящият документ цели да даде прозрачност на Вас – нашите потребители относно политиките за събиране, обработка, съхранение и защита на Вашата лична информация, ползвайки настоящата уеб страница www.motorettagroup.com . Този текст не е финален и подлежи на актуализация, затова любезно Ви молим периодично да проверявате съдържанието й.

СОБСТВЕНОСТ

Сайтът www.motorettagroup.com, по-долу наричан за краткост Моторета, е търговската марка и наименование на Бренди Къмпани ЕООД, българско юридическо лице със седалище и адрес на управление гр. Русе, местност Под Ормана и ЕИК: 827238966. За целите на законодателството в областта на защитата на данните, дружеството е вписано в КЗЛД (Комисия за защита на личните данни) като администратор на лични данни под № 79129.

За въпроси и връзка с нас може да използвате един от посочените контакти ТУК. Нашият екип е винаги на разположение да Ви даде допълнителна информация относно вашата поверителност.

СЪБИРАНЕ НА ДАННИ

Важно е да отбележим, че всички лични данни, които са категоризирани като такива, съгласно Регламент (ЕС) 2016/679, които ние от Моторета събираме са предоставени от Вас (нашите потребители) доброволно. Разглеждането на нашият уеб сайт не Ви обвърза по никакъв начин и не изисква от Вас да предоставяте чувствителна (лична) информация.

Личната Ви информация бива събирана само и единствено когато:

 • решите да се абонирате за нашия бюлетин, за да получавате новини и оферти от Моторета;
 • решите да създадете профил в нашия уеб сайт, за да получавате по-персонализирано обслужване от наша страна;
 • решите да направите поръчка на нашия уеб сайт, за да закупите желан от Вас продукт;
 • решите да се свържете с нас по имейл/ контактна форма/ телефон;

Информацията, която събираме, когато се абонирате за наш бюлетин е:
 • имейл;
 • две имена;

Информацията, която събираме, когато създавате профил или правите поръчка на нашия уеб сайт или когато попълвате контактна форма е:
 • две имена;
 • имейл;
 • телефон;
 • адрес;

Информацията, която събираме ако се свържете с нас по телефон/имейл е съответно:
 • две имена;
 • телефон и/или имейл;


За информация относно събираната информация посредством бисквитки (cookies), моля прочетете ТУК.

ОБРАБОТКА НА ДАННИ

Обработката на лични данни е своеобразно използване на личната ви информация, която сте предоставили, за да се изпълнят едно или повече от следните случаи:

 • да Ви предоставим информация за продукт, към който сте проявили интерес или сте изпратили запитване по телфон, имейл или контакта форма;
 • да потвърдим заявката за поръчка, която сте направили;
 • да подготвим договор за покупко-продажба;
 • да подготвим фактура за платената стойност на продукта;
 • да изготвим гаранционната ви карта;
 • да изпратим продукта до вас;
 • да обработим формуляр и процедури в случай на отказ или рекламация, съгласно законовите изисквания;
 • да коригираме проблеми възникнали с поръчката Ви;
 • да ви възстановим стойност, за върната поръчка;
 • да ви осигурим достъп до финансиране, в случай, че сте изискали такова;
 • да ви отговорим на въпрос или да ви окажем помощ относно един или повече от горе посочените случаи;
 • да Ви осигурим сервиз;


СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Ние в Моторета сме отдадени на технологиите и сигурността не само когато става въпрос за нашите продукти, но и по отношение на нашите клиенти. Положили сме всички усилия Вашата информация да бъде добре съхранена, съгласно приложимото право.

Данните, които сте ни предоставили се съхраняват на нашата платформа www.motorettagroup.com,  ако сте регистриран потребител и/или сте направили поръчка през нея. Те ще бъдат съхранявани там до момента, в който не решите да редактирате и/или изтриете Вашия профил. По закон част от данните, които сте предоставили за целите на изпълнение на поръчката, обаче биват съхранявани в наши архиви, съгласно българското законодателство. Такъв тип е информацията, която може да бъде намерена в договора за покупко-продажба и фактурите, които сме издали към Вас, тъй като сме длъжни да съхраняваме тези документи по закон. Освен установените законови норми, Вие имате свободата да управлявате информацията си директно от вашия профил.

Даните, които съхраняваме за вас, ако сте се свързали с нас или сте направили поръчка по телефон, на място или по имейл не могат да бъдат управлявани директно от Вас, както в случаите с регистрираните потребители. Ако желаете да получите информация относно данните, които имаме за Вас и да ни навигирате как да разполагаме с тях, бихте могли да се свържете с нас по телефон или на имейл, използвайки контактите ни ТУК.

СПОДЕЛЯНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Ние в Моторета ценим своите клиенти и не продаваме лични данни. Като всеки един бизнес обаче понякога използваме подизпълнители или партньори, за да Ви осигурим бързо и качествено обслужване.

Личните Ви данни биха могли да бъдат споделени с трети страни, различни от Моторета, като:

 • доставчици на куриерски услуги, за доставката на Вашата стока;
 • финансови/банкови институции, за осигуряване на външно финансиране (ако сте заявили такова);
 • партньорска дилърска мрежа, ако желаете да видите/тествате/закупите продукт от наш физически магазин;
 • партньорска сервизна мрежа, ако желаете да Ви осигурим сервизно обслужване;
 • партньорски маркетингови агенции, в случай, че използваме подизпълнители за поддръжка на уеб сайтовете или други платформи, които управляваме;
 • други компании, с които разработваме съвместни програми за развитие на продуктите и услугите си;
 • в случай, че вашите лични данни са изискуеми от държавни органи и ние сме задължени по закон да ги предоставим;


Гарантираме, че достъпът до Вашите лични данни от трети страни се осъществява съгласно законовите разпоредби за защита на личните данни и поверителността на информацията въз основа на договори, сключени с тях.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Ние в Моторета сме силно ангажирани да прилагаме технически и организационни мерки, за да осигурим защита на Вашите лични данни. Цялата предоставена от Вас информация се съхранява на сигурни сървъри или вътрешни архиви, използвайки най-модерните SSL сертификати и криптиране.

Въпреки усилията, които полагаме съществуват форсмажорни обстоятелства, които са извън нашия контрол. Ние не можем да поемем отговорност за фактори, уязвимости и системи, които няма как да управляваме и контролираме.

ВАШИТЕ ПРАВА

Екипът на Моторета също сме потребители и уважаваме правото на информираност и контрол над информацията, която трети страни притежават за нас. В тази връзка ние сме готови да съдействаме изцяло по отношение на:

 • правото Ви да изискате достъп до ваши данни, които се съхраняват в нашата система;
 • правото Ви да изискате корекция или изтриване на информация за вас;
 • правото Ви да възразите данните ви да се използват за конкретни цели;
 • правото Ви отправите похвала, упрек, рекламация или жалба към нас;

За да упражните правата си, описани по-горе може да се свържете с нас ТУК. Моля, бъдете така любезни да не злоупотребявате с дадените Ви права и да отправяте само обосновани искания, с акуратна и прилежно попълнена информация, ценейки времето на нашия екип. Ние обещаваме да отговорим и съдействаме в най-кратък срок.