BG EN ES
Поръчай

Настоящият текст урежда общите условия за електронна търговия и ползване на сайта https://motorettagroup.com, собственост на Бренди Къмпани ЕООД, наричан по-долу МОТОРЕТА ГРУП. И посетителите на сайта, наричани ПОТРЕБИТЕЛИ.
Всички ПОТРЕБИТЕЛИ, ползващи сайта, автоматично се съгласяват с условията посочени в сайта.

ОБЩО ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА.

МОТОРЕТА ГРУП дава право на всички ПОТРЕБИТЕЛИ на този уебсайт, само и единствено да разглеждат, отправят поръчки и осъществяват контакт с МОТОРЕТА ГРУП. ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да използвате този уебсайт само в съответствие с тези Условия за ползване и само за свои лични, нетърговски цели.
МОТОРЕТА е регистрирана търговска марка и цялата информация, данни и материали на този уебсайт (включително, но не ограничено до: лога, вида, структурата, цветовата схема и оформление на този уебсайт, софтуеърния код и прилежащите данни и база от данни) подлежат на права за за запазена марка, търговска марка, права за бази от данни и/или други регистрирани и нерегистрирани права за интелектуална собственост.
Всякакво неоторизирано използване и/или възпроизвеждане на информацията, данните или материалите предоставени на този уебсайт за търговски цели е в разрез със закона за защита на авторските права и защита на интелектуална собственост на Република България и Европейския съюз.

РЕГИСТРАЦИЯ И ЛИЧНИ ДАННИ.

Сайтът https://motorettagroup.com, собственост на Бренди Къмпани ЕООД, дружество учредено в съответствие със законите на Република България, с ЕИК 827238966, със седалище и адрес на управление в гр. Русе 7005, местност Под Ормана, което обработва лични данни в качеството на лицензиран администратор със сертификат № 79129, издаден от Комисията за защита на лични данни.

При регистрация и покупка на продукт от сайта, всички физически и юридически лица въвеждат лични данни, с цел обратна връзка, потвърждение на поръчка, нейната обработка и доставка на закупените от тях продукти. Информацията необходима за изпълнение на вашата поръчка са: име, електронен адрес, пощенски адрес, телефон и възраст (с цел ограничаване достъпа на стоките/услугите на лица под 16 годишна възраст, които нямат разрешение за правоуправление на МПС). С извършване на вашата регистрацията в сайта и въвеждане на съответните данни, предоставяте съгласието си за събиране, ползване и обработка на личните ви данни, които доброволно въвеждате за целите упоменати по-горе.

При необходимост данните, които сте предоставили могат да бъдат споделени с трети лица, като: 1) куриерски фирми (в случай, че сте заявили доставка до адрес) или 2) финансови институции (ако сте избрали опцията за разсрочено плащане през един от нашите партньори). В случаите, в които личните ви данни биват обработвани от трети лица, ние не носим отговорност за техните условия на ползване и поверителност.

С приемане на настоящите Условия, ПОТРЕБИТЕЛЯ изразява своето доброволно съгласие по смисъла на Закона за електронна търговия, да получава търговски съобщения, включително и бюлетин, оферти, обяви и други промоционални инициативи. Всяко едно търговско съобщение, оферта и/или обява са съпроводени с линк за отписване, чрез който ПОТРЕБИТЕЛЯ може да изиска автоматично отписване от регистъра за търговска информация.

Получените лични данни в системата няма да се използват с предназначение, различно от указаното, освен ако ПОТРЕБИТЕЛЯ не е дал изричното си съгласие за това и няма да бъдат предоставяни на трети лица, съгласно ЗЗЛД и действащото законодателство на Република България.

Попълвайки регистрационната форма на сайта, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ удостоверяват автентичността на въведените данни. При въвеждане на невалидни данни, МОТОРЕТА ГРУП си запазва правото на отказ/неизпълнение на поръчка без предварително известие.

ПОЛИТИКА НА БИСКВИТКИТЕ(COOKIES).

Независимо дали сте регистриран или нерегистриран ПОТРЕБИТЕЛ на нашия сайт, част от страниците, които посещавате може да съдържат инструменти за събиране на информация. Пример за такива инструменти са бисквитки (cookies), връзки или страници, които спомагат за персонализирането на вашите предпочитания при последващо посещение. Те не извличат информация, която се класифицира като лична и в тази връзка няма риск за вашата конфиденциалност.

Този сайт използва бисквитки – малки текстови файлове, които съхраняват информация за вашето съвфиране в нашият сайт и ни помагат да направим следващите ви посещения по-персонализирани и адекватни с вашите предпочитания. Може да ограничите достъпа на бисквитки, посредством настройките на браузъра, който използвате.

ПОРЪЧКИ И ПОТВЪРЖДЕНИЕ.

С подаване на заявката за поръчка, ПОТРЕБИТЕЛЯ на сайта се съгласява да закупи избраните от него продукти. ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава писменно потвърждение за получената заявка по електронен път, с инструкции за начини на плащане, проформа фактура, срокове за изпълнение и уникален номер на поръчката. В случаи на липса на складови наличности за желания артикул, технически сътрудник се свързва с ПОТРЕБИТЕЛЯ на посоченият от него телефонен номер, за доуточняване на заявката. Приемането на заявката се явява своебразен договор между двете страни и това действие има правно-обвързваща сила.

След получаване на плащането от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, МОТОРЕТА ГРУП ще изпрати оригинална фактура за полученото плащане и подготви всички прилежащи документи /ако са приложими/, както и процедурата по доставка на стоката. За повече информация относно условията за поръчка, потвърждение и доставка, моля прочетете в секцията “Поръчка/Доставка” ТУК.

ОТКАЗ ОТ ПОРЪЧКА И РЕКЛАМАЦИИ.

МОТОРЕТА ГРУП си запазва правото от отказ на поръчки, в случаи на:
- предоставена невярна, неактуална и/или непълна информация от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ;
- невъзможност за осъществяване на контакт с ПОТРЕБИТЕЛЯ за потвърждение;
- неприемане на Условията на ползване на сайта;
- злоупотреба и/или некоректно отношение на ПОТРЕБИТЕЛЯ към наш съдружник;
- изчерпана наличност на желания артикул;
- неизвършено плащане или изтичане срока на плащане обозначено в инструкциите;

ПОТРЕБИТЕЛИТЕ имат право на отказ от направената поръчка в 14 дневен (четиринадесет) дневен срок, считано от датата на доставка на стоката. Повече информация относно използването правата си на отказ и рекламация, може да прочетете в секция “Гаранция и Сервиз” ТУК.

Персонализирани стоки, които не могат да се въведат обратно в обръщение, не подлежат на право на отказ, съгласно ЗЗП.

Връщане на получен продукт става за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ. Рекламации за качеството или състоянието на продукта, могат да бъдат предявени в деня на получаване на продукта. Продукти с гаранционни повреди се изпращат до МОТОРЕТА ГРУП за сметка на клиента, ако тези повреди не са установени в деня на получаване на продукта.

ЦЕНИ.

Всички цени, обявени на сайта са в български лева и с включен ДДС. Продуктите с марката МОТОРЕТА могат да бъдат закупени само от онлайн магазина, както и от оторизирани представители на фирмата в страната, изрично упоменати в сайта. Продажбата на продукти с марката МОТОРЕТА от трети лица е забранена! При покупка на продукт от трети лица и или на цени, различни от упоменатите в сайта, МОТОРЕТА ГРУП не се обвързва с гаранция за качество, рекламации, следпродажбен сервиз, гаранционно обслужване. Цените на продуктите не включват доставката до клиента.

ГАРАНЦИЯ.

МОТОРЕТА ГРУП предлага гаранция от 2 години. Гаранцията не важи за козметични и структурни повреди, възникнали в резултат на небрежно отношение, повреди в следствие на удар или механично въздействие, небрежност на потребителя, небрежно следване на инструкциите за ползване, освен ако такива повреди не са констатирани в деня на получаване на поръчката, пред доставчика.

За да упражни правото си на гаранция, клиента трябва да пази фактурата за покупка. В случай, че стоката е загубила търговския си вид или е констатирана една от по-горе посочените ситуации, МОТОРЕТА ГРУП си запазва правото да откаже искането за гаранционно покриване на щетите. Повече за гаранционните условия може да прочетете в секция “Гаранция и Сервиз” ТУК.

ИЗМЕНЕНИЕ.

МОТОРЕТА ГРУП си запазва правото да поправя грешки и/или да обновява съдържанието на сайта по всяко време без уведомление, което включва и промени на стоки и цени. Тези промени няма да засягат вече направени и потвърдени поръчки, които ще се изпълняват при условията, които са били актуални към момента на потвърждаване на съответната поръчка.

МОТОРЕТА ГРУП си запазва правото, по свое усмотрение и по всяко време, да променя, добавя или заличава части от тези Условия за ползване на сайта. Ваша е отговорността да проверявате тези Условия за ползване във всеки един момент, преди да използвате сайта. Използвайки сайта след публикуването на промените, вие приемате и потвърждавате, че сте съгласни с тези промени в Условията за ползване. С настоящето вие се съгласявате, че всички последващи покупки се регулират от Условията за ползване, приложими до публикуването на изменените условия за ползване, а след това в съответствие с тези изменени Условия за ползване. В зависимост от изпълнението на тези Условия за ползване и всякакви техни модификации, Моторета Груп предоставя на вас ПОТРЕБИТЕЛЯ лично, неизключително, непрехвърляемо право да влизате в и да използвате сайта. Поръчвайки продукти от онлайн магазина или приемайки доставката на такива продукти, описани на фактурата, Вие се съгласявате да бъдете обвързан с и приемате тези Условия. МОТОРЕТА ГРУП си запазва правото да променя тези условия, без предизвестие, по всяко време, по собствено усмотрение.

За допълнителни въпроси можете да се свържете с нас на rideme@motorettagroup.com.