Купи
+359 879 47 47 77

Условия за ползване

ПРЕДМЕТ.

1.1. Настоящият документ урежда общите условия за електронна търговия и ползване на сайта https://motorettagroup.com, наричан по-долу "МОТОРЕТА" или "ПРОДАВАЧ". И посетителите на сайта, наричани ПОТРЕБИТЕЛИ.

1.2. Всички ПОТРЕБИТЕЛИ, ползващи сайта, автоматично се съгласяват с условията посочени в сайта, независимо дали са регистрирани с профил или пазаруват като гост, по телефон или чрез изпратен имейл/контактна форма. С доброволното избиране на стока, бутон или линк, разположени на страниците на  https://motorettagroup.com, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява, приема и се задължава да спазва тези ОБЩИ УСЛОВИЯ за ползване.

ДАННИ ЗА ПРОДАВАЧА.

2.1. Бренди Къмпани ЕООД е дружество със седалище и адрес на управление в България, гр. Русе, местност Под Ормана, 7005; с адрес за кореспонденция гр. Русе, ул. Хаджигенова чешма 59, вписан в публичния регистър с ЕИК: 827238966 и идентификационен номер по ДДС: BG827238966

2.2. Бренди Къмпани ЕООД администрира електронния магазин https://motorettagroup.com , наричан по-долу МОТОРЕТА.

2.3. Данни за контакт и кореспонденция с МОТОРЕТА: България, гр. Русе, 7005, ул. Хаджигенова чешма 59, телефон: 0879 474777, имейл: rideme@motorettagroup.com

2.4. Надзорни органи:

2.4.1. Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), с адрес за кореспонденция: гр. София, бул. Цветан Лазаров 2, телефон: (02) 980 2046, имейл: kzld@cpdp.bg, уебсайт: cpdp.bg

2.4.2. Комисия за защита на потребителите (КЗП), с адрес за кореспонденция: гр. София, площад Славейков 4А, телефон: (02) 980 2524, уебсайт: kzp.bg

2.4.3. Платформа за АРС (Алтернативно решаване на спорове), при възникнал спор, който не може да бъде решен между ПОТРЕБИТЕЛЯ и ПРОДАВАЧА, с уебсайт: ec.europa.eu/consumers.odr

ДЕФИНИЦИИ.

3.1. ПОТРЕБИТЕЛ - по смисъла на  настоящите общи условия за ползване може да бъде всяко юридическо лице или физическо лице на или над 18 години, което използва сайта на МОТОРЕТА, независимо дали разглежда нейното съдържание, отправя запитвания, заявява поръчки или извършва други действия чрез нея.

3.2. ПРОДАВАЧ - Бренди Къмпани ЕООД, собственик и администратор на сайта https://motorettagroup.com

3.3. ПЛАТФОРМА домейна https://motorettagroup.com и неговите поддомейни.

3.4. АКАУНТ - секция от сайта, която се създава от ПОТРЕБИТЕЛЯ, съхраняваща информация за него и неговите поръчки, достъпна посредством избрани от него имейл и парола.

3.5. ПОРЪЧКА - заявяване на доброволно желание от ПОТРЕБИТЕЛЯ за закупуване на стоки от платформата.

3.6. ПРОДУКТ - всеки предмет с обявена цена, поместен на платформата и обект на покупко-продажба.

3.7. ДОГОВОР - електронен документ, съдържащ съгласието на ПОТРЕБИТЕЛЯ и ПРОДАВАЧА за покупко-продажба на продуктите, обявени в платформата.

3.8. СЪДЪРЖАНИЕ - цялата информация на Платформата, която е достъпна чрез връзка с Интернет и използване на устройство, имащ връзка с Интернет;съдържанието на всяко съобщение от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ към МОТОРЕТА, изпратено посредством електронни средства и/или всякакви други достъпни комуникационни средства; всякаква информация, предоставена, по всякакви начини, от страна на служител/сътрудник на МОТОРЕТА; информацията, свързана със Стоките и/или Услугите и/или прилаганите тарифи от ПРОДАВАЧА в определен период от време; информацията, касаеща ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и свързана със Стоките и/или Услугите и/или приложимите тарифи от трети лица, с които ПРОДАВАЧЪТ има сключени под някаква форма патньорски договори; данни относно ПРОДАВАЧА.

3.9.   ТЪРГОВСКИ СЪОБЩЕНИЯ – всеки вид съобщение, изпратено чрез електронни комуникационни канали (като електронна поща, SMS, пуш на мобилно устройство / уеб пуш и т.н.), съдържащо обща и тематична информация, информация относно подобни или подходящи продукти към купуваните, информация относно оферти или промоции, информация относно Стоките и Услугите, добавени в секцията “Акаунт/ Моята количка”, както и други търговски съобщения като пазарни и потребителски проучвания.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ.

4.1. Общите положения на МОТОРЕТА са валидни за всички посетители на сайта.

4.2. Всяко използване на сайта, означава че сте се запознали с общите му условия, съгласявате се с тях и ще ги спазвате безусловно. 

4.3. МОТОРЕТА си запазва правото да актуализира и променя Общите условия, независимо дали са в резултат на изменение политиката на платформата, по собствено усмотрение или съгласно влизане в сила на нов нормативен акт.  Новите условия влизат в сила с публикуването на актуализираните Общи условия. Задължение на ПОТРЕБИТЕЛЯ е переодично да проверява съдъсржанието на Общите условия.

4.4. Ако някоя от разпоредбите в Общите условия са недействителни или неприложими поради някаква причина, това не отменя приложимостта на останалите разпоредби в Общите условия.

4.5.  МОТОРЕТА работи усилено в посока точността на предоставената информация на Платформата. Въпреки това, като се има предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация, МОТОРЕТА уточнява, че изображенията имат илюстративен и насочващ характер, съответно доставените продукти могат да се различават от изображенията.

4.6. Характеристиките и цените на продуктите, описани в Платформата, могат да бъдат променяни от ПРОДАВАЧА по всяко време. Поради технически причини е въчможно в тях да се съдържат грешки, за които МОТОРЕТА предварително се извинява.

4.7. Всички стоки, включително тези в промоция/намаление се продават и доставят до изчерпване на количествата, дори това да не е изрично отбелязано в Платформата.

4.8. Платформата може да съдържа линкове към други сайтове. МОТОРЕТА не носи отговорност за политиката на поверителност на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.

СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР.

5.1. Всички стоки с обявени цени, поместени на платформата на МОТОРЕТА са обект на покупко-продажба и могат да бъдат заявявани от ПОТРЕБИТЕЛЯ.

5.2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ заявява желанието си да поръча Стока през Платформата като направи поръчка по електронен път или по телефона и която се регистрира от самия него или от служител на МОТОРЕТА от негово име.

5.3. ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да пазарува като гост, както и чрез регистрация на акаунт в платформата на МОТОРЕТА. При всички положения, за да бъде приета и обработена една поръчка, ПОТРЕБИТЕЛЯ трябва да предостави лична информация, включваща:

5.2.1. Валиден адрес на територията на България;

5.2.2. Валиден телефонен номер, валиден имейл адрес, коректно попълнени име и фамилия; 

5.3. При завършване на поръчката в онлайн системата, за да изпрати заявка към МОТОРЕТА, ПОТРЕБИТЕЛЯ трябва да е приел и да се е съгласил с настоящите общи условия и да е натиснал бутона "ПОРЪЧАЙ". 

5.4. С подаване на заявката за поръчка, ПОТРЕБИТЕЛЯ на сайта се съгласява да закупи избраните от него продукти. Платформата изпраща до МОТОРЕТА заявката на ПОТРЕБИТЕЛЯ, а към ПОТРЕБИТЕЛЯ автоматично съобщение както на платформата, така и по имейл, че заявката е успешно получена. Това уведомление само по себе си няма статут на приета, потвърдена или обработена поръчка.

5.5. Поръчката се счита за приета и подлежи на обработка след:

5.5.1. Потвърждение на наличността на желаната от ПОТРЕБИТЕЛЯ стока, за което МОТОРЕТА уведомява последния.

5.5.2. Потвърждение на данните предоставени от ПОТРЕБИТЕЛЯ, посредством осъществяване на контакт с него по имейл или телефон.

5.5.3. Потвърждение на датите за доставка, адреса на доставка и начините на плащане.

5.6. Потвърждението на заявката се явява своеобразен договор между ПОТРЕБИТЕЛЯ и ПРОДАВАЧА и това действие има правно-обвързваща сила. От този момента Договора за покупко-продажба от разстояние се счита за сключен.

5.7. Договорът за покупко-продажба се състои от настоящите Общи условия между ПОТРЕБИТЕЛЯ и ПРОДАВАЧА и всякакви евентуални допълнителни договори между страните.

5.8. Договорът не се счита за сключен, ако ПОТРЕБИТЕЛЯ е подал заявка през онлайн платформата, но са налице един или повече от следните условия:

5.8.1. Липсва информация за ПОТРЕБИТЕЛЯ, необходима за приемане на заявката;

5.8.2. Предоставената информация за ПОТРЕБИТЕЛЯ е невярна и ПРОДАВАЧА не може да остъществи контакт с него за потвърждение;

5.8.3. ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е приел Общите условия или е злоупоребил с едно или повече от условията за ползване;

5.8.4. Заявената стока от ПОТРЕБИТЕЛЯ е изчерпана в склада на ПРОДАВАЧА. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на три работни дни ПРОДАВАЧА уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ чрез изпращане на съобщение на посочения валиден имейл адрес или по телефон. В случай, че е направен паричен превод по сметката на МОТОРЕТА, ПОТРЕБИТЕЛЯ ще има право да избира дали да изчака наличността на заявената стока, замяната й с друга или отказ от поръчката и възвръщане на сумата.

5.8.5. ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е заплатил стойността на направената от него поръчка и/или транспортните разходи за нейната доставка.

5.9. Договорният език е български, а плащанията ще бъдат извършвани в български левове с начислен данък добавена стойност (ДДС). ППОДАВАЧЪТ си запазва правото да поиска от ПОТРЕБИТЕЛЯ информация, необходима за сключването на договора за покупко-продажба, съгласно българското законодателство.

ПОЛИТИКА ЗА ОНЛАЙН ПРОДАЖБА.

6.1. Достъпът до Платформата с цел регистрация на Поръчка е позволен на всеки ПОТРЕБИТЕЛ.

6.2. МОТОРЕТА ГРУП си запазва правото по свое усмотрение да ограничи достъпа на който и да е ПОТРЕБИТЕЛ до реализиране на ПОРЪЧКА, ако сметне, че това би било в ущърб на ПРОДАВАЧА по какъвто и да е начин. При това положение едиснтвеното право на ПОТРЕБИТЕЛЯ е да се обърне към отдел “Обслужване на клиенти” на МОТОРЕТА, за да бъде информиран относно причините, които са довели до прилагането на посочените по-горе мерки. МОТОРЕТА не носи отговорност за каквито и да е вреди, които ПОТРЕБИТЕЛЯТ е претърпял или може да претърпи в следствие на това решение, независимо от неговата правилност или основателност.

6.3. Комуникация с ПРОДАВАЧА може да се осъществи чрез директна с него връзка или чрез посочените на Платформата начини за контакт в раздел “Контакти”.

6.4. МОТОРЕТА може да публикува рекламна или промоционална информация за Стоките предлагани от него на Платформата, за определен период от време.

6.5. Всички цени на Стоките на Платформата са крайни, обявени в български лева, с включено ДДС и всички други изисквани по закон данъци и такси.

6.6. В случай на онлайн плащания или плащания по банков път, ПРОДАВАЧЪТ не носи каквато и да е отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси и комисионни или други допълнителни плащания, направени от ПОТРЕБИТЕЛЯ или неговата банка по повод на самата транзакция, както и в случаите на обмен на валута, ако сметката на клиента е във валута, различна от български левове. Затова МОТОРЕТА преповъчва на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ да направят справка при своята банка за евентуални допълнителни такси, които биха могли да им бъдат наложени.

6.7. Всички изображения, поместени на Платформата имат единствено за цел да създадат известна представа за типа на предлаганата Стока., а не го предтсавят точно. Съответно може някои от изображенията на Стоките да не отговарят на външния вид на съответната Стока. ПРОДАВАЧЪТ няма да носи отговорност за такива несъответствия.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ.

7.1. ПРОДАВАЧЪТ има право да използва подизпънители за изпълнението на задълженията си по договора за покупко-продажба от разстояние, сключен чрез Платформата без да е необходимо да уведоми или получи съгласието на ПОТРЕБИТЕЛЯ за това. ПРОДАВАЧЪТ ще носи отговорност за действията на тези подизпълнители като за свои.

ПРАВО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА И ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ.

8.1. Съдържанието в Платформата, включително, но не само логата, всякакви графични изображение или надписи, търговски символи, динамични символи, текстове и/или мултимедийно съдържание на Платформата, са изключителна собственост на МОТОРЕТА.

8.2. МОТОРЕТА има и си запазва всички права върху интелектуалната собственост, свързани по някакъв начин с Платформата, независимо дали са негови собствени или получени чрез договорни отношения и лицензии или по какъвто и да е друг законосъобразен начин.

8.3. Нищо в сключения между МОТОРЕТА и ПОТРЕБИТЕЛЯ договор от разстояние няма да се счита като разрешение от страна на последния да копира, разпространява, публикува, предоставя на трети лица, променя по какъвто и да е начин каквато и да е част от съдържанието, включително, но не само съдържанието на търговски марки, логата, мултимедийното съдържание на Платформата или описанията на Стоките, текстовете в страниците, включително чрез въвеждането на каквото и да било външно за Платформата съдържание, премахването на знаците, обозначаващи правото на собственост. ПОТРЕБИТЕЛЯ няма право да прехвърля, продава, разпространява материали, създадени чрез възпроизвеждане (копиране), изменение или публикуване на съдържанието на Платформата, освен с изричното съгласие на МОТОРЕТА.

8.4. ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да копира, прехвърля и/или използва съдържанието само за лични, нетърговски цели, само в случаите, в които това не противоречи на предвиденото в настоящата глава от тези Общи условия.

8.5. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да използва Съдържанието за търговски цели единствено и само, ако е получил писменото съгласие на МОТОРЕТА и само до частта, до начина и степента на използването й, както и във свремевите граници, за които това съгласие е дадено изрично. Всяко последващо или различно използване на Съдържанието ще се счита за нарушаване на нправата за интелектуална собственост на МОТОРЕТА, който има право да потърси отговорност пред съответния съд.

8.6. Изпращането на информация до ПОТРЕБИТЕЛЯ или рефериране на части от Съдържанието от страна на МОТОРЕТА, няма да се счита за съгласие от страна на последния за използване на цялата или части от тази информация или Съдържание за свои цели, различни от личните му нужди, независимо от средствата за комуникация, използвани от МОТОРЕТА.

8.7. Забранява се всякаква употреба на Съдържанието за други цели освен изрично почволените в настоящите Общи условия или друго изрично писмено съгласие, дадено от МОТОРЕТА.

8.8. МОТОРЕТА е регистрирана търговска марка и цялата информация, данни и материали на този уебсайт (включително, но не ограничено до: лога, вида, структурата, цветовата схема и оформление на този уебсайт, софтуеърния код и прилежащите данни и база от данни) подлежат на права за за запазена марка, търговска марка, права за бази от данни и/или други регистрирани и нерегистрирани права за интелектуална собственост. Всяко неоторизирано използване и/или възпроизвеждане на информацията, данните или материалите предоставени на този уебсайт за търговски цели е в разрез със закона за защита на авторските права и защита на интелектуална собственост на Република България и Европейския съюз.

ПОРЪЧКА.

9.1 ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да прави Поръчки на Платформата чрез добавяне на желаните Стоки за покупкам следвайки стъпките, указани в Платформата, за да завърши иизпрати съответната заявка.

9.2. Всяка добавена в Количката Стока може да бъде купена, ако е налична. Добавянето на Стока в Количката за покупки, без Поръчката да бъде завършена не води до регистрация на поръчката и автоматичното запазване на Стоката.

9.3. Потвърждавайки Поръчката, освен ако не е различно упоменато, МОТОРЕТА потвърждава доставката само на един брой от съответната Стока в регистрираната поръчка. Останалите бройки от въпросния модел ще бъдат допълнително потвърдени или отказани, в зависимост от наличните количества.

9.4. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да предоставя акуратно попълнена и вярна информация във връзка с Поръчката, към датата на нейното изпращане. ПОТРЕБИТЕЛЯТ дава разрешение на МОТОРЕТА да предостави тези данни, ако е необходимо, на подизпълнител, чрез който МОТОРЕТА ще изпълни поръчката.

9.5.С изпращането на поръчката ПОТРЕБИТЕЛЯТ разрешава на МОТОРЕТА да се свърже с него по всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка или сключения Договор.

9.6. ПРОДАВАЧЪТ има право да откаже да изпълни (анулира) направената поръчка, за което следва да уведоми ПОТРЕБИТЕЛЯ. Анулирането на поръчка от страна на МОТОРЕТА не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за нейното анулиране.

9.7. ПОТРЕБИТЕЛЯТ ще поеме всички разходи (преки и непреки) по връщане на Стоката към МОТОРЕТА, в случай, че се откаже от Договора от разстояние и заяви това в срока за отказ, предоставен му от МОТОРЕТА. Този срок започва да тече от датата на получаването на закупената Стока от ПРОДАВАЧА или негов подизпълнител. Поради обема и спецификата на Стоките, предлагани от МОТОРЕТА, условията за връщане следва да бъдат допълнително уговорени между двете страни, след като ПОТРЕБИТЕЛЯ информира ПРОДАВАЧА за решението си да върне стоката на rideme@motorettagroup.com или телефон 0879 474777 и попълни необходимия формуляр за “Отказ от поръчка” или “Рекламация”, в зависимост от причината, поради която е решил да върне стоката.

9.8. ПРОДАВАЧЪТ се задължава да възстанови платената цена на Стоката, от която ПОТРЕБИТЕЛЯ се е отказал в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата, на която ПОТРЕБИТЕЛЯ е върнал съответната Стока.

9.9. ПРОДАВАЧЪТ има право да забави възстановяването на сумата в случай на отказ от сключен Договор от разстояние, ако има забавяне на получаване на Стоката от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

СТОКИ И УСЛУГИ, ЗА КОИТО ПОТРЕБИТЕЛЯТ НЯМА ПРАВО НА ОТКАЗ.

10.1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да се откаже от сключения Договор в следните случаи:

10.1.1. При доставка на Стоки, изработени по поръчка на ПОТРЕБИТЕЛЯ или съобразно неговите индивидуални изисквания;

10.1.2. При всички други случаи предвидени със закон.

ПОВЕРИТЕЛНОСТ.

11.1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява, че като предоставя каквито и да е свои лични или други данни на МОТОРЕТА, той се съгласява, че те могат да бъдат използвани от последния за следните цели: (1) поддържане на акаунта на ПОТРЕБИТЕЛЯ, включително регистриране на поръчки, изпращане на поръчани продукти, осъществяване на поръчаните услуги, фактуриране, разрешаване на спорове или разглеждане на исканията им; (2) изпращане на Търговски съобщения или периодични уведомления по и-мейл или чрез SMS; (3) осъществяване на пазарни проучвания, проследяване и наблюдение на продажбите и клиентското/потребителското поведение.

11.2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да предостави на МОТОРЕТА неограничен по обем и време достъп върху всякакви материали и информация, които изпраща на ПРОДАВАЧА чрез или във връзка със Платформата, назависимо дали е направил Поръчка и осъществил сделка през Платформата. МОТОРЕТА има правото да използва, възпроизвежда, публикува, променя, предава и разпространява тази информация или материали. ПОТРЕБИТЕЛЯТ изрично се съгласява, че МОТОРЕТА може свободно да използва и обработва за свои цели идеите, концепциите или ноу-хауто, които ПОТРЕБИТЕЛЯ му е предоставил по какъвто и да е начин през или във връзка със Платформата или действията/бездействията, които ПОТРЕБИТЕЛЯТ е осъществил през или във връзка със Платформата. МОТОРЕТА няма задължение да пази така получената информация като поверителна, доколкото това не му се вменява в задължение от действащото законодателство.

11.3. С предоставянето на свои данни на МОТОРЕТА (включително и-мейл) ПОТРЕБИТЕЛЯ дава изричното си съгласие с него да се свързват МОТОРЕТА ГРУП или трети лица, партньори на МОТОРЕТА, които са куриери, доставчици на маркетинг услуги, държавни, общински или неправителствени агенции или дружества от сферата на застраховките или финансовите услуги, когато това е предвидено от конкретното законодателство, както и други дружества, с които МОТОРЕТА може да разработи общи програми за офертиране на Стоките на пазара и др.

11.4. С предоставянето на свои лични данни на МОТОРЕТА, ПОТРЕБИТЕЛЯТ дава изричното си съгласие те да бъдат включени в база данни на МОТОРЕТА, регистрирано в регистъра на Комисията за защита на лични данни, в качеството си на лицензиран администратор под № 79129 и дава изричното си и еднозначно съгласие тези данни да бъдат съхранявани, използвани и обработвани съгласно целите, упоменати в т. 11.1.

ТЪРГОВСКИ СЪОБЩЕНИЯ.

12.1. В момента, в който ПОТРЕБИТЕЛЯ си създаде акаунт в Платформата, има възможността да изрази съгласието си за получаване на Търговски съобщения.

12.2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да се откаже си от съгласието си, дадено на ПРОДАВАЧА за получаване на Търговски съобщения, който отказ може да изрази по всяко време, като промени настройките в Акаунта си или като се свърже с ПРОДАВАЧА.

12.3. Отказът за получаване на Търговски съобщения не означава автоматичен отказ от даденото съгласие за сключване на настоящия договор.

12.4. След добавянето на Стоки в следната секция в Акаунта:

12.4.1. „Моята количка“, ПРОДАВАЧЪТ ще уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ относно:
- Промяна на цената на Стоките в секцията „Моята количка“
- Препоръки за Стоки, които са подобни на тези, добавени в секцията „Моята количка“
- Наличието на Стоки в секцията „Моята количка“

12.5. След покупката на Стока, МОТОРЕТА може да изпрати на ПОТРЕБИТЕЛЯ търговски съобщения относно:
-Предложения за Стоки, препоръчвани да бъдат използдвани заедно с купената Стока.ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да се отпише по всяко време от получаването на Търговски съобщения съгласно чл. 12.2 по-горе като кликне върху линка за отписване, публикуван в търговските съобщения, получени от МОТОРЕТА или като се свърже с МОТОРЕТА за тази цел.
-Освен това ние може да използваме Вашите данни за пазарни и потребителски проучвания. Ние не използваме данните, събани в контекста на пазарни и потребителски проучвания за рекламни цели. Може да възразите срещу използването на данните Ви за пазарни проучвания по всяко време безплатно чрез кликане на линка за отписване, публикуван във всяко съобщение или като се свържете с МОТОРЕТА ГРУП.

ФАКТУРИРАНЕ-ПЛАЩАНЕ.

13.1. Цените на Стоките, обявени в Платформата, са крайни и включват ДДС, както и всички други данъци и такси, предвидени в действащото българско законодателство.

13.2. Цената, начинът на плащане и срокът за плащане при издаване на фактури са посочени във всяка Поръчка.

13.3. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактурата в съответствие с действащото българско законодателство.

13.4. ПРОДАВАЧЪТ ще издаде на ПОТРЕБИТЕЛЯ фактура за поръчаните и доставени Продукти въз основа на инфомацията, предоставена от ПОТРЕБИТЕЛЯ.

13.5. МОТОРЕТА издава фактура за всяко плащане по Поръчка, чрез която ПОТРЕБИТЕЛЯТ си е купил Продукт, предлаган на Платформата на МОТОРЕТА. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е съласен да получава такава фактура по електронен път чрез изпращане на съпбщение по имейл.

ДОСТАВКА НА СТОКИ.

14.1. ПРОДАВАЧЪТ се задължава да доставя поръчаните и купени Стоки сам или чрез куриерска фирма на адрес, посочен от ПОТРЕБИТЕЛЯ, за което последния заплаща съответна такса, ясно упомената при избор на адрес при заявяване на поръчката.

14.2. ПРОДАВАЧЪТ ще осигури подходящото опаковане на Стоките и изпращането на съпътстващите документи. Ако по някаква случайност в пратката не се съдържа необходим към поръчания продукт документ, то моля да се свържете с нас на имейл rideme@motorettagroup.com и ние ще направим всичко възможно, за да Ви го осигурим възможно най-бързо. Повече за условията на доставка може да прочетете в секцията "Поръчка/Доставка" ТУК.

ГАРАНЦИЯ.

15.2. МОТОРЕТА предлага гаранция от 2 години. Гаранцията не важи за козметични и структурни повреди, възникнали в резултат на небрежно отношение, повреди в следствие на удар или механично въздействие, небрежност на потребителя, небрежно следване на инструкциите за ползване, освен ако такива повреди не са констатирани в деня на получаване на поръчката, пред доставчика.

15.3. За да упражни правото си на гаранция, клиента трябва да пази гаранционната си карта и фактурата за покупка. МОТОРЕТА си запазва правото да отказва гаранционно обслужване, в случай, че клиента не разполага с тези документи и вместо това би могла да предложи извънгаранционно такова. В случай, че стоката е загубила търговския си вид или е констатирана повреда в резултат на удар, механично въздействие и/или небрежност от страна на потребителя, МОТОРЕТА си запазва правото да откаже искането за гаранционно покриване на щетите. Повече за гаранционните условия може да прочетете в секция “Гаранция и Сервиз” ТУК.

ОТКАЗ ОТ ПОРЪЧКА И РЕКЛАМАЦИИ.

16.1. МОТОРЕТА си запазва правото от отказ на поръчки, в случаи на:
- предоставена невярна, неактуална и/или непълна информация от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ;
- невъзможност за осъществяване на контакт с ПОТРЕБИТЕЛЯ за потвърждение;
- неприемане на Условията на ползване на сайта;
- злоупотреба и/или некоректно отношение на ПОТРЕБИТЕЛЯ към наш съдружник;
- изчерпана наличност на желания артикул;
- неизвършено плащане или изтичане срока на плащане обозначено в инструкциите;

16.2. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ имат право на отказ от направената поръчка в 14 дневен (четиринадесет) дневен срок, считано от датата на доставка на стоката. За да упражнят правото си на отказ, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ попълват “Форма за отказ”, която може да бъде свалена ТУК.

16.3. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ имат право да направят рекламация за получените от тях Стоки, в случай, че

16.3.1. Стоката не съответства на поръчката. ПРОДАВАЧЪТЪТ е длъжен да я приведе в съответствие в рамките на един месец (30 дни), считано от предявяването на рекламацията от ПОТРЕБИТЕЛЯ.

16.3.2. Стоката е с нарушена цялост при нейното получаване.

16.3.3. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е констатирал дефект в Стоката в рамките на 24 часа, от нейното получаване.

16.3.4. Ако по време на експлоатация, Стоката даде дефекти, предвидени като гаранционни.

Повече информация относно използването правата си на рекламация, може да прочетете в секция “Гаранция и Сервиз” ТУК.

16.5. Връщане на получен продукт става за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ. Рекламации за качеството или състоянието на продукта, могат да бъдат предявени в деня на получаване на продукта. Продукти с гаранционни повреди се изпращат до МОТОРЕТА ГРУП за сметка на клиента, ако тези повреди не са установени в деня на получаване на продукта. 

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА.

17.1. Собствеността на Стоките ще бъде прехвърлена от ПРОДАВАЧА с предаването им на ПОТРЕБИТЕЛЯ, след извършване на плащането от негова страна. Предаването на Стоката ще се удостоверява с подписа на ПОТРЕБИТЕЛЯ на приемо-предавателен протокол, предоставен от куриера.

ОТГОВОРНОСТ.

18.1. ПРОДАВАЧЪТ не носи отговорност за каквито и да било претърпени от ПОТРЕБИТЕЛЯ вреди, настипъли в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на ПРОДАВАЧА.

18.2. ПРОДАВАЧЪТ не носи отговорност за уебсайтове и тяхното съдържание, които не администрира и не са са част от motorettagroup.com. МОТОРЕТА не се ангажира да преследва всеки сайт, към който има връзка за незаконно съдържание на авторски права, порногрофия, расизъм и всякакви други действия, забранени от законите на Република България. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛ е забелязал подобни нарушения, се задължава да извести за тях МОТОРЕТА, за да бъде отстранен линка към сайта-нарушител.

18.3. МОТОРЕТА не носи отговорност за възможни инцидентни пропуски, свързани с актуалността на информацията, която се съдържа в Платформата; не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа или използването на Платформата; не носи отговорност за ненакърнимостта на информацията в Платформата от компютърни вируси или други заплахи. Изложената в Платформата информация е в съответствие с действащото законодателство и използването й от страна на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ е доброволно и по тяхна инициатива.

18.4. МОТОРЕТА не носи отговорност за пълнотата, валидността и същността на информацията, съдържаща се в сайтовете, към които има препратки.

18.5. МОТОРЕТА не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до домейна: motorettagroup.com

18.6. МОТОРЕТА не носи отговорност за изчерпване на складовите наличности.

18.7. МОТОРЕТА не носи отговорност за неточности в информацията за стоката, подадена от производителя.

18.8. МОТОРЕТА не носи отговорност за забавяне или неизпълнение на задълженията си по причина извън контрола й.

ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ.

19.1. МОТОРЕТА гарантира на своите потребители конфиденциалността на предоставената информация и защита на личните им данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия. МОТОРЕТА защитава личните данни на потребителя, станали му известни при попълване на електронната форма за регистрация и/или извършване на заявление за поръчка, като това задължение отпада в случай, че потребителят е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, МОТОРЕТА може да използва личните данни на потребителя единствено и само за целите, предвидени в настоящите Общи условия. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство и приложимите международни актове.

19.2. МОТОРЕТА се задължава да не разкрива никакви лични данни за потребителя на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на ПОТРЕБИТЕЛЯ, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация.

19.3. С регистрацията си в Платформата, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ е дал своето съгласие да получавава новини, МОТОРЕТА може да изпраща промоционални съобщения, новини за нови продукти, промоции и друга полезна информация на неговата електронна поща. Съдържанието на тези съобщения е насочено само и единствено към по-доброто информиране на ПОТРЕБИТЕЛЯ за най-новите оферти, специални намаления, отстъпки и промоции. Ако не желае да получава промоционални съобщения, ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да се отпише във всеки момент от бюлетина, като влезе в своя профил или кликне на съотвтения линк за отписване в края на бюлетина.

19.4. МОТОРЕТА събира и пази информацията, която ПОТРЕБИТЕЛЯТ е предоставил по време на неговата регистрация в Платформата. Информацията, събрана от МОТОРЕТА при използването на онлайн платформата се използва само за посочените цели и в съответствие с приложимото право. МОТОРЕТА няма да предоставя информация на трети лица без изричното съгласие на ПОТРЕБИТЕЛЯ. МОТОРЕТА се стреми да обезпечи сигурността на данните за потребителя, така че трети лица да нямат достъп до тази информация. Въпреки че се полагат големи усилия да се предотврати достъпът на трети лица, не може да се търси отговорност от МОТОРЕТА, ако информацията е получена от трети лица в нарушение на закона. МОТОРЕТА не отдава, продава или по друг начин разпространява лични данни на ПОТРЕБИТЕЛЯ на трети страни по никакъв повод, освен когато това е наложено по силата на закон или съдебна заповед.

19.5. МОТОРЕТА си запазва правото, по свое усмотрение и по всяко време, да променя, добавя или заличава части от тези Общи условия на Платформата. Отговорност на ПОТРЕБИТЕЛЯ е да проверява тези Общи условия във всеки един момент, преди да използва Платформата.

19.6. Използвайки Платформата, след публикуването на промени, ПОТРЕБИТЕЛЯТ приема и потвърждава, че е съгласен с тези промени в Общите условия. С настоящето, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява, че всички последващи покупки се регулират от Общите условия, публикувани на Платформата към датата на съответната покупка. В зависимост от изпълнението на Общите условия и всякакви техни модификации, МОТОРЕТА предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ („Крайния потребител”) лично, неизключително, непрехвърляемо право да влиза в и да използва Платформата.

19.7. Поръчвайки продукти от Платформата (както онлайн, така и по друг начин като телефон или чрез електронна форма/имейл) или приемайки доставката на такива продукти, описани на фактурата, ПОТРЕБИТЕЛЯТ изрично се съгласява да бъде обвързан с и да приеме тези Общи словия за ползване, преди завършването на своята поръчка.

19.8. МОТОРЕТА си запазва правото да променя тези условия, без предизвестие, по всяко време и по собствено усмотрение.

За повече информация относно личните данни, които МОТОРЕТА събира, може да прочетете ТУК.

ПОЛИТИКА НА БИСКВИТКИТЕ(COOKIES).

20.1. Независимо дали сте регистриран или нерегистриран ПОТРЕБИТЕЛ на нашия сайт, част от страниците, които посещавате може да съдържат инструменти за събиране на информация. Пример за такива инструменти са бисквитки (cookies), връзки или страници, които спомагат за персонализирането на вашите предпочитания при последващо посещение. Те не извличат информация, която се класифицира като лична и в тази връзка няма риск за вашата конфиденциалност.

20.2. Този сайт използва бисквитки – малки текстови файлове, които съхраняват информация за вашето съвфиране в нашият сайт и ни помагат да направим следващите ви посещения по-персонализирани и адекватни с вашите предпочитания. Може да ограничите достъпа на бисквитки, посредством настройките на браузъра, който използвате.

За повече информация относно бисквитките, които МОТОРЕТА използва, моля прочетете ТУК.

ВЛИЗАНЕ В СИЛА И ИЗМЕНЕНИЯ.

21.1. Настоящите Общи условия за ползване влизат в сила от Март, 2018. Настоящите Общите условия за ползване могат да бъдат изменяни едностранно от ДОСТАВЧИКА, по негово усмотрение по всяко време или с цел изпълнение на изискванията на действащото законодателство. Отговорност на ПОТРЕБИТЕЛЯ е да проверява тези Общи условия за ползване във всеки един момент, преди да използва Платформата. Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ използва Платформата след публикуването (влизането в сила) на промените, тези действия на ПОТРЕБИТЕЛЯ ще се приемат като потвърждение за това, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ е приел и се е съгласил с промените в настоящите Общи условия за ползване. С настоящото Вие се съгласявате, че всички последващи поръчки/ покупки ще се регулират от настоящите Общи условия. В зависимост от изпълнението на тези Общи условия и всякакви техни модификации, МОТОРЕТА предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ лично, неизключително, непрехвърляемо право да влизате в и да използвате Платформата. Поръчвайки стоки от Платформата на МОТОРЕТА - както онлайн, така и по друг начин като телефон или чрез изпратен имейл на електронна поша/контактна форма, или приемайки доставката на такива стоки, описани във фактурата, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да бъде обвързан и приема настоящите Общите условия за ползване. За всяко изменение в настоящите Общи условия по сключен договор, МОТОРЕТА е длъжна да уведоми ПОТРЕБИТЕЛЯ в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочени от него телефон/електронна поща (e-mail)/адрес за кореспонденция. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е съгласен с измененията в Общите условия, той има право да се откаже от сключения договор, без да посочва конкретна причина и без да дължи обезщетение или неустойка, или да продължи да го изпълнява при действащите преди изменението Общи условия. В този случай, ПОТРЕБИТЕЛЯТ упражнява правото си на отказ, като изпраща до МОТОРЕТА писмено уведомление в едномесечен срок от получаването на съобщението от МОТОРЕТА за промяна в Общите условия за ползване. (Забележка: Това право на ПОТРЕБИТЕЛЯ не се прилага в случаите, когато изменението в Общите условия е вследствие на разпореждане или указание на компетентен орган на власт в Република България). В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ по сключения договор е бил уведомен от МОТОРЕТА за промяна в Общите условия за ползване, но не е упражнил правото си да се откаже по посочения по-горе срок и ред, то се счита, че той е приел измененията в Общите условия и те го обвързват.

ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА.

22.1. Нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако подобно неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство. Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато.

22.2. Ако в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на съответното събитие, то не спре, всяка от страните има правото да уведоми другата страна, че прекратява Договора без да дължи на другата обезщетения за каквито и да е евентуално претърпени вреди.

ПРИЛОЖИМО ПРАВО – ЮРИСДИКЦИЯ.

23.1. Спорове между страните по настоящите Общи условия за ползване могат да се решават чрез непосредствени преговори между тях, както и по реда за извънсъдебно разрешаване на спорове, предвиден в действащото законодателство, включително чрез сключване на извънсъдебно споразумение и използване на платформата за APC. При непостигане на съгласие, всяка от страните може да поиска съдействието на Комисията за Защита на Потребителя (КЗП) или да отнесе спора пред компетентния съд.